Dotazník pro zájemce o klub RWCT

 Na září 2015 chystáme setkání klubu pro nové zájemce. Toto setkání bude probíhat v Ostravě a budou na něm dílny zaměřené na sdílení zkušeností s aktivní výukou pro absolventy kurzu RWCT. Vyplnění formuláře níže je nezávazné, na jeho podkladě Vás později kontaktujeme, pokud bude o setkání dostatečný zájem.

Setkání klubu ve VŘESINĚ!

V pátek 13. 2. 2015 proběhlo setkání Klubu RWCT na ZŠ ve Vřesině. Zjistili jsme, že je pro nás velmi inspirativní vidět kolegy pracovat s dětmi ve výuce, proto jsme se rozhodli setkávat na jednotlivých školách, kde provádíme rozbor jednotlivých sledovaných vyučovacích hodin, učíme se sdílením konkrétních výukových situací.

Dopoledne jsme viděli ukázku dvou vyučovacích hodin na prvním stupni. Nejdříve jsme navštívili pátou třídu  a čtenářskou lekci s názvem Pukeko. Lekce byla zaměřena na kladení otázek. Druhá hodina byla ve čtvrté třídě a společně s žáky jsme navštívili Velikonoční ostrov. Zde se paní učitelka zaměřila na práci s výroky a mohli jsme vidět prvky badatelské výuky. Následně jsme si prohlédli školu a její okolí. V odpoledním bloku jsme se zabývali rozborem a reflexí shlédnutých hodin, Pavlína Loňková s Lenkou Skýbovou se s námi podělily o ukázku práce s iPady na prvním stupni. Seznámili jsme se s novinkami na jednotlivých školách, nechali se inspirovat zajímavými texty a diskutovali o tom, s jakými potížemi se ve výuce potýkáme. Do příštího setkání se budou účastníci zabývat aplikací metody V-CH-D ve své výuce.

Velice rádi bychom poděkovali Pavlíně a Lence za milé přijetí, možnost vidět jejich práci při vyučovací hodině s dětmi, pohostinnost a sdílnost.

IMG_0311

Čtvrté setkání

Program a náplň setkání:

1.)    Sdílení zajímavých knih, které jsme poslední dobou četli:

V kruhu se sdílely nejzajímavější knihy, se kterými se účastníci v poslední době setkali. Zaznělo několik příkladů, jak si ve třídách děti znázorňují přečtené knihy. Například si je lepí do balónu „Knihy nás povznáší, jako balón“.

Petra Hůlová, Čechy, země zaslíbená

Jostein Gaarder, Dívka s pomeranči

Sarah Winman, Když byl bůh králík

Je to pravda tygříku?

Guus Kuijer, Všehokniha

Kitty Crowther , Návštěva malé smrti

David Koval, Co to svítí na obloze?

Petra Braunová, Ema a kouzelná kniha

2.)    Sdílení zkušeností s myšlenkovou mapou

Vzájemná diskuse o zkušenostech s myšlenkovou mapou. Myšlenkovou mapu účastníci chápou nejen jako organizér k třídění informací, ale také jako zdroj a způsob učení a také jako způsob, jak vidět souvislosti.

3.)    Diskuze o pokračování klubu v dalším roce

Shodli jsme se během diskuze, že jsme po roce fungování na rozcestí a že se musíme domluvit, jak bude klub pokračovat. Důvodem je končící podpora z projektu Elementarium, která nám zajišťovala ideální podmínky. Dalším důvodem je zájem dalších absolventů kurzů RWCT o klub. Dospěli jsme k tomu, že všichni přítomní chtějí pokračovat.

4.)    Pedagogická reflexe – STANDARDY UČITELE RWCT

V této části jsme diskutovali o posledním bodu Standardu, kterým je Vyhodnocování a hodnocení. Diskutovali jsme o různých způsobech a formách hodnocení, které používáme.

5.) Inspirace

Inspirací z praxe pro nás byla prezentace projektu Napříč školou, kterou si připravil Tomáš Otisk a Kateřina. Účastníci měli možnost porovnat různá témata tohoto projektu, který na ZŠ v Třinci běží již několikátým rokem, seznámili se s výsledky a ohlasy tohoto projektu u dětí, rodičů a kolegů. Přínosné bylo, že se účastníci měli možnost zeptat na cokoli k organizaci projektu a jako bonus dostali k dispozici cenné materiály, které mohou přímo použít na svých školách.

Třetí setkání Klubu

Dne 14.6.2014 proběhlo již třetí setkání klubu RWCT Ostrava. Setkání proběhlo opět ve velmi vstřícné, podnětné a sdílné atmosféře. Na programu byla nejprve diskuse nad badatelsky orientovaným vyučováním, metodou I.N.S.E.R.T. a pravidly ve třídě. Badatelská sdílna trvala přes dvě hodiny a řešilo se na ní využití Průvodce pro učitele a Bádálků ve vlastní praxi. Dále jsme se zaměřili na prezentaci vlastních hodin, které jsme vytvořili podle badatelského cyklu. Dozvěděli jsme se, jak paní učitelky s dětmi v ZŠ Kuníně studovaly těžiště či strašidelnou láhev, na ZŠ Kyjovice žáci bádali nad objemem a hmotností vody, na ZŠ Vřesina se děti v badatelské hodině zabývaly tématem „Když oči nevidí“. Paní učitelka Jiřina Hrbáčová ze ZŠ Ostrava-Svinov na základě pohádkového příběhu řešila s dětmi vzlínavost vody, na ZŠ ve Veřovicích bylo předmětem bádání to, zda mají všichni lidé stejného věku stejný počet zubů a paní učitelka Katka Gaszková ze ZŠ v Třinci se zabývala s dětmi mořskou a kamennou solí. Shodli jsme se, že badatelský cyklus podnítil děti v přírodovědném bádání a že sestavit lekci není jednoduché. Proto je dobré navštívit kurz „Proč a jak s dětmi bádat“ a společně s příručkou nacvičit s dětmi jednotlivé kroky, než se pustíme do samostatného tvoření lekce.

V druhé části jsme se velmi podrobně zabývali metodou I.N.S.E.R.T. Analyzovali jsme ji z mnoha hledisek – např. jaké máme potíže s metodou, jak tato metoda rozvíjí čtenářskou gramotnost, jaké texty jsou vhodné pro tuto metodu či oblíbenost metody mezi dětmi různého věku. Diskutovali jsme také nad využitím všech značek a aplikací metody na prvním stupni.

Na závěr jsme si představili způsob tvorby pravidel pro třídu, bavili jsme se o práci s pravidly a o jejich dalším využití. Sdíleli jsme vlastní pravidla ve třídě a plánovali, jak lze pravidla případně upravit pro příští školní rok.

Také toto třetí klubové setkání bylo plné inspirace a dobrých nápadů. Velice bychom chtěli poděkovat za vytvoření zázemí a za podporu KVIC Ostrava, zejména paní Renatě Kocurkové.  Monika, Pavla a Tomáš

Fotogalerie

Lekce

Na záložce lekce najdete první zveřejněné lekce našich klubáků, postupně budou přibývat. Lekce jsou volně k dispozici k vyzkoušení ve vašich hodinách. Hezké čtení a užívání!

Klubáci se setkali podruhé!

Druhé setkání klubu proběhlo v sobotu 5. 4. 2014. K naší velké radosti jsme se sešli v plném počtu a během dne jsme udělali spoustu práce. Věnovali jsme se zase svým silným a slabým stránkám v rámci aktivity Domino. Pak jsme si rozebrali inspirativní zkušenosti s podvojným deníkem. Četli jsme si lekce, které jsme vytvořili – a dobrou zprávou je, že už se začínají rýsovat první zveřejnitelné. Pak nás Monika obdarovala příručkami BOV a hned jsme dostali za úkol vytvořit badatelskou lekci. Pavla s námi prošla standardy a nakonec jsme se zavázali na příště do hloubky rozebrat a ověřit ve výuce metodu I.N.S.E.R.T. Těšíme se zase znovu na setkání v červnu.

image[2] (3)

 

První setkání Klubu RWCT

V pátek 15.listopadu na KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 proběhlo první setkání našeho klubu. Zúčastnilo se ho všech deset členů klubu. Po seznamovací barvolamce jsme si formovali naše očekávání (zde) a ujasnili organizační záležitosti. Pak jsme se pustili do sebereflexe vlastní práce SWOT analýzou. Z analýzy bude vycházet akční plán, který jsme začali tvořit na klubu a dokončíme ho samostatně. Potom jsme se dopodrobna diskutovali o Klimatu ve třídě, dle standardů učitele RWCT. Před koncem jsme probrali naše zkušenosti s podvojným deníkem, využití této metody budeme reflektovat v denících na příště. A na úplný závěr jsme si probrali témata lekcí, které budeme zpracovávat. Setkání trvalo téměř čtyři hodiny, ale i to nám bylo málo. Páteční únava na účastnících nebyla znát, setkání proběhlo v příjemné inspirativní atmosféře.

Fotogalerie (omluvte nižší kvalitu fotek):

2013-11-15 15.50.51

Vítejte!

Vítejte na nových stránkách klubu RWCT, momentálně na nich pracujeme a v nejbližších dnech budou sloužit nejen našim kolegům z klubu.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich